13.08.2020: 1 Mos 50,14-21

14 Da Josef hadde gravlagt faren, vendte han tilbake til Egypt sammen med brødrene sine og alle som hadde dratt opp med ham for å gravlegge Jakob. ...


Kilde: www.bibel.no